CONSULTING SERVICES

 1. Local Consultant to support MARD on technical oversight for the Civil Works and Supervision activities for the contracts related to rehabilitation of Janjari system
 2. CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION
 3. CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION
 4. Expression of Interest for Consulting Service “Technical Assistance to Monitoring and Evaluation of irrigation performance and benchmarking and installation of software for sustainable and performance based management improvements at IDUs, financing and investment planning at municipal level”
 5. Terms of Reference Consulting Services (Ref. No. WRIP/1/CS/001a)
 6. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”“Shërbimet e Projektimit, Supervizionit dhe Vlersimi Mjedisor për punimet e rehabilitimit të Skemës së Ujitjes me rezervuarët Janjar dhe Mursi”(Nr. Ref. WRIP/1/CS/001)
 7. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”“Shërbimet e Mbikqyrjes për punimet e rehabilitimit të Skemave së Ujitjes (vendodhja në bashkitë Has, Ura Vajgurore, Maliq & Lushnja): Tregtan 2, Tregtan 3, Slanice, Leminot, Murriz-Thana: Dega Lushnjë dhe Dega Cukas”
 8. Kërkesë për Shprehje Interesi për Shërbimet e Konsulencës Individuale“Konsulent për Mbrojtjen Mjedisore & Sociale dhe Monitorimin dhe Vlerësimin e Projektit”
 9. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”“Shërbimet e Projektimit, Supervizionit dhe Vlersimi Mjedisor për punimet e rehabilitimit të Skemës së Ujitjes me rezervuarët Janjar dhe Mursi”
 10. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”“Shërbimet e Mbikqyrjes për punimet e rehabilitimit të Skemave së Ujitjes (vendodhja në bashkitë Has, Ura Vajgurore, Maliq & Lushnja): Tregtan 2, Tregtan 3, Slanice, Leminot, Murriz-Thana: Dega Lushnjë dhe Dega Cukas”
 11. KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- SHËRBIME KONSULENCE/11.05.2018Request for Expressions of Interest: “Technical Assistance to improving irrigation performance, Monitoring, and Evaluation at municipal level”, Reference No. WRIP/2/CS/001A.
 12. Request for Expressions of Interest: “Technical Assistance to improving irrigation performance and Monitoring and Evaluation at municipal level”, Reference No. WRIP/2/CS/001A.
 13. NJOFTIM SHPALLJE FITUESI, Paketa Nr. Ref.NMEFWA/CS/001a, “Përgatitja e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planet e Menaxhimit të Baseneve të Lumenjve Drin-Buna dhe Semani” ​
 14. re-publication-wrip-environmental
 15. re-publication-wrip-procurement-consultant-2
 16. 11.12.2017 – WRIP/CS/CQ/006 “Monitoring & Evaluation Consultancy end Project Survey Final for Component 3 and Interim for Component 1, 2 and 4 ”
 17. 05.06.2017 – MAFCP/CS/005a “Shërbimet e Supervizionit për punimet e rehabilitimit të Skemës së Ujitjes Murriz – Thanë, Krutje (V1 & V2)”/Supervisory Services for rehabilitation works of Murriz – Thana Irrigation scheme – Krutja (V1 & V2)”
 18. 17-04-06 – “Njoftim Fituesi” – MAFCP/CS/006b “Konsulent Lokal (B) për “Punimet e rehabilitimit në skemat e Ujitjes” – Lot 2;
 19. 17-04-06 – “Njoftim Fituesi” – MAFCP/CS/006b “Konsulent Lokal (A) për “Punimet e rehabilitimit në skemat e Ujitjes” – Lot 1;
 20. 1. Contract Award: No: MAFCP/CS/005 “Supervisory Services for Irrigation and Drainage Works”
 21. Kërkesë për shprehje interesi
 22. Shërbime Konsulence
 23. Njoftim për Konsultim publik
 24. MEFWACS002a RFE Consulting IT-GIS Expert
 25. MAFCP-CS-005 Supervisory Services for Irrigation and Drainage Works
 26. MEFWA/CS/001: Preparation of River Basin Management Plans for Drin-Buna and Seman
 27. “Dam Safety Review Panel of Experts” REF. No. MAFCP/CS/008a/b
 28. Contract-Award MAFCP CS 002b .pd
 29. Njoftim fituesi-konsulent lokal MAFCP CS 006
 30. CONSULTING SERVICES: MAFCP CS 009 Training Services for Drainage Boards (DBs)
 31. CONSULTING SERVICES: MAFCP/CS/010(a/b)- Preparation of National Irrigation and Drainage Strategy
 32. Njoftim Fituesi per Sherbimin e Konsulences: “Sherbimet e Supervizionit per punimet e rehabilitimit te skemave te ujitjes” (Nr. Ref. MAFCP/CS/005)
 33. 24.11.2017 – MEFWA/CS/001a “Përgatitja e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planet e Menaxhimit të Baseneve të lumenjve Drin-Buna dhe Seman”