05.06.2017 – MAFCP/CS/005a “Shërbimet e Supervizionit për punimet e rehabilitimit të Skemës së Ujitjes Murriz – Thanë, Krutje (V1 & V2)”/Supervisory Services for rehabilitation works of Murriz – Thana Irrigation scheme – Krutja (V1 & V2)”