Denonco përfshirjen e punonjësve të mbzhr dhe institucioneve të varësise në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje për fushatën zgjedhore mbi zgjedhjet lokale

Denonco përfshirjen e punonjësve të mbzhr  dhe institucioneve të varësise në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje për fushatën zgjedhore mbi zgjedhjet lokale

 

Denonco në numrin:

Nr.  04 2227916