Sekretar i Përgjithshëm

Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural