Harta e thertoreve në Republikën e Shqipërisë për vitin 2021