E DREJTA PER INFORMIM

E DREJTA PER INFORMIM

28 shtatori është Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim.  Kjo ditë përkon (...)

më shumë
ADRESAT E STACIONEVE VETERINARE

ADRESAT E STACIONEVE VETERINARE

Adresat e stacioneve veterinare, në të cilat mund të bëni matrikullimin e (...)

më shumë
Programi IPARD II (2014-2020)

PROGRAMI IPARD II (2014-2020)

Programi IPARD II (2014-2020) - u jep një dorë në bujqësi vendeve që (...)

më shumë
Ujitja dhe kullimi

UJITJA DHE KULLIMI

Ujitja dhe kullimi janë një nga faktorët kryesorë në rritjen e prodhimit (...)

më shumë
bgmultimediain