Njoftim Fituesi per Sherbimin e Konsulences: “Sherbimet e Supervizionit per punimet e rehabilitimit te skemave te ujitjes” (Nr. Ref. MAFCP/CS/005)

  1. Njoftim Shpallje Fituesi Supervizor (Punime Civile skemat ujitese Lot 1 & Lot 2).pdf