17-04-06 – “Njoftim Fituesi” – MAFCP/CS/006b “Konsulent Lokal (A) për “Punimet e rehabilitimit në skemat e Ujitjes” – Lot 1;