Njoftime

 

 1. Formulari i njoftimit të fituesit për kontratën “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 2. Ftesë për Negocim “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 3. Njoftim për konsultim publik me grupet e interesit për PBA 2021-2023
 4. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me RisiAlbania, një projekt inovativ, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC vazhdon të mbështesi zhvillimin e Standardit GlobalG.A.P.
 5. THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIPËRMARRJET AGROTURISTIKE
 6. Njoftimin per fillimin e procedimit disiplinor ndaj nepunesit z. Arben Molla.
 7. Njoftimi për emërimin e gjyqfituesit z. Arben Molla
 8. Urdhër për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë për shkak të COVID-19
 9. Programi i bursave të qeverisë Hungareze
 10. Njoftim për shpallje fituesi, për procedurën “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim panairi me temë “Shqipëria punon tokën”/
 11. Ftesë për pjesëmarrje “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim aktiviteti me temë “Shqipëria punon tokën”
 12. Njoftim publik -Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian
 13. Njoftim për tërheqjen e faturave origjinale
 14. SKEMA KOMBËTARE MBËSHTETËSE 2019
 15. NJOFTIME NGA PROJEKTET E MBZHR
 16. NJOFTIME MBI QERADHËNIEN E TOKAVE BUJQËSORE
 17. FTESA PËR NEGOCIM
 18. APLIKONI PËR TË DREJTËN E PËRDORIMIT TË MARKËS “edua”
 19. NJOFTIME PËR VENDE VAKANTE
 20. APLIKIME PËR BURSA, TRAINIME
 21. NJOFTIME PËR KONSULTIME PUBLIKE
 22. NJOFTIME PËR TAKIME KONSULTATIVE