Zëvendës Ministrat

Zv/Ministri

Dhimitër Kote 

Zëvendës Ministër

Ermira Gjeçi (Rusi)

Zëvendës Ministër

Roland Kristo

Zëvendës Ministër