Aplikoni për të drejtën e përdorimit të markës “EDUA”

Anekse:

Aneks-1-Dyqani
Aneks-2-Lista-e-produkteve
Aneks-3-Logoja_(1)

 

Dokumentet e nevojshme

1. Kriteret-e-pergjithshme-te-aplikimit

2.Lista-e-dokumentave-te-aplikimit_(1)

3.Formulari i Aplikimit

Formular-Aplikimi                                                                                  Shkarko dokumentin