Njoftim për procedurën e konkurrimit për anëtarët e Komisionit të Skemave të Cilësisë (KSC) së produkteve bujqësore dhe ushqimore

 

VKM nr.860, datë 24.12.2019 Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Skemave të Cilësisë

 

Njoftim kandidaturash për KSC 28.10.2020