A jeni një prodhues i verës? Jeni një sipërmarrës i lidhur me verën vendase?
Bashkohuni me ne në një diskutim të përbashkët drejt mbështetjes së industrisë prodhuese të verës në vendin tonë.
Data 18 Dhjetor, Ora 11:00
Ju lutemi të regjistroheni në linkun më poshtë
https://forms.gle/zt1rT3Ykajtn1dmRA

 

 

 

Are you a local wine producer? Are you involved in the local wine production business?
Join us for a discussion geared towards supporting the local wine industry in Albania
Date: 18th of December at 11:00
Please register at the link below
https://forms.gle/zt1rT3Ykajtn1dmRA

 

 

 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
GIZ Albania
The Wine Society Albania