Projekti IPESA financuar nga Asistenca Financiare e BE-së - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 05/05/2020

Projekti IPESA financuar nga Asistenca Financiare e BE-së

👉 Projekti IPESA financuar nga Asistenca Financiare e BE-së, me miratimin nga përfituesi i projektit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ka publikuar versionin elektronik te manualeve të cilat ju vijnë në ndihmë specialistëve të ekstensionit në rritjen e efektivitetit dhe eficencës sa i përket dhënies së këshillave dhe shërbimeve të përshtatshme për menaxhimin e fermave dhe bizneseve, të cilat shkojnë tek fermerët.

Manulet janë publikuar në hapësirën e dedikuar të dokumentave te projektit në link: ➡️

https://bujqesia.gov.al/projekti-…/projekti-ipesa-dokumenta/

1- Manuali i Menaxhimit te Gjedhit 2020 🐄
2- Kërkesat, Standartet dhe Praktikat e mira në prodhimin bujqësor 🍅
3-Manual këshillimi i metodologjisë për specilalistët e esktensionit bujqësor ℹ️