1. Manuali mbi Prodhimin Komercial per ripertypesit e vegjel

2. Manuali mbi Higjenen e Lopeve dhe e Mjeljes

3. Manuali mbi keshillimin mbi praktikat me te mira bujqesore

4. Manuali mbi Manaxhimin e Gjedhit

5. Manuali mbi Menaxhimin e Biznesit ne Ferme

6. Manuali mbi praktikat e mira ne prodhimin bujqesor

7. Manuali mbi Procedurat Standarte te veprimit per Fermat e Qumeshtit

8. Manuali mbi Prodhimin e Perimeve ne Serra

9. Paketa keshilluese per menaxhimin e biznesit bujqesor​

 

Pakete keshilluese per higjienen e qumeshtit

 

Prodhimi i perimeve ne serra manual

 

Final Report

 

Paketa e videove praktike informuese për të gjithë fermerët pergatitur mbështetjen e projektit IPESA të financuar nga Bashkimi Evropian.