Stacionet Veterinare

Adresat e stacioneve veterinare, në të cilat mund të bëni matrikullimin e bagëtive.