Foto Galeri

Vizita e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Korçë