Për çdo paqartësi në lidhje me skemën e naftës, ju lutem të konsultoheni me dokumentin e mëposhtëm.

 

FAQ mbi Skemën e Naftës