Projektvendime të Këshillit të Ministrave

Projektvendimi të Këshillit të Ministrave “Për koston financiare të sistemit të identifikimit dhe regjistrimit që do të mbulohet nga fermerët”