I. Lista e trupave të kontrollit, që inspektojnë dhe certifikojnë operatorët biologjik, në shqipëri:
1. Albinspekt bio.inspekta,
1.1 Për certifikimin sipas ligjit nr.106/2016, “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre”,
• Adresa: ‘Rr. Kavajes’, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania
• Adresa internetit: http://www.albinspekt.com
• Miratuar dhe regjistruar nga Komisioni për Prodhimin Biologjik (KPB) për certifikimin sipas ligjit nr.106/2016, “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre”, me numër kodues: AL.BIO.001
• Fusha e regjistrimit:
A. Produkte bimore të papërpunuar;
B. Mbarështim kafshësh ose produkte shtazore të papërpunuar;
C. Përpunimin e produkteve bujqësore që përdoren për ushqim.
• Data e regjistrimit: 24.9.2021
• Regjistrimi është i vlefshëm deri më datë 23.9.2026
1.2 Për certifikimin sipas standartit të Albinspektit ekuivalent me ligjin evropian
Njohur nga Komisioni Evropian me numër kodues: AL-BIO-139, për certifikimin, sipas standartit të Albinspektit i cili është ekuivalent me legjislacionin evropian, të produkteve biologjike që prodhohen në shqipëri për tu eksportuar në vendet e BE-së.

2. ‘Ecocert SA’
2.1 Për certifikimin sipas standartit Evropian
Adresa: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France
Adresa internetit: http://www.ecocert.com
Njohur nga Komisioni Evropian me numër kodues: AL-BIO-154, për certifikimin sipas legjislacionit evropian, të produkteve biologjike që prodhohen në shqipëri për tu eksportuar në vendet e BE-së.

3. CERES GmbH,

3.1 Për certifikimin sipas standartit Evropian

Email: info@ceres-cert.de>;

Office address: Nürnberger Str. 9, 91217 Hersbruck (Germany)

Adresa internetit: http://www.ceres-cert.com

 

4. Bioagricert S.r.l.,

4.1 Për certifikimin sipas standardit të UK (Britanisë së Madhe);

Address: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

Internet address: http://www.bioagricert.org

 

5. ‘A CERT European Organization for Certification S.A.,

5.1 ’ Për certifikimin sipas standardit të UK (Britanisë së Madhe);

Address: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Greece

Internet address: www.a-cert.org