Njoftim pezullimi i procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit qarku Vlorë

 

Njoftim për heqjen e pezullimit të procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në administrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me sipërfaqe 44.0170 ha, me vendndodhje në Zonën Kadastrale 2085, Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

 

Njoftim për heqjen e pezullimit të procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në administrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me sipërfaqe 304.4794 ha, Zona Kadastrale 2085, të cilat ndodhen në Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

 

Njoftim pezullimi Zona Kadastrale 2085, të cilat ndodhen në Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier, me datë zhvillimi 7.4.2020

 

 

Njoftim pezullimi i procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit tëe ndodhur në Karavasta e Re, Bashkia Divjakë, Qarku Fier, me datë zhvillimi 27.3.2020, ora 10.00 njoftuar në Buletinin e Njoftimeve Publike nr.6, datë 17.2.2020

 

 

Urdhëri nr.565, datë 14.10.2019 të Ministrit të Bujqësisë “Për pezullimin e procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit tëe ndodhur në Karavasta e Re,  njësia administrative Rremas, bashkia Divjakë.