Përgatitja e serrës për mbjellje - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 07/01/2021

Përgatitja e serrës për mbjellje

 

Përgatitja e serrës për mbjellje

 

Nisim prezantimin e një seri videosh që kanë për qëllim dhënien e një informacioni të dobishëm për fermerët. Rritja e kapaciteteve të Agjencive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor (AREB) është një nga synimet që kemi, për të qenë sa më afër fermerëve me të gjitha informacionet dhë këshillimin që ju nevojitet në punën e tyre të përditshme. Nëpërmjet mbështetjes së BE janë prodhuar manuale me tematika të ndryshme që do të ndihmojnë fermerin shqiptar të njihet zhvillimet më të fundit në bujqësi. Video e parë vjen si një reportazh, që na njeh me disa të dhëna mbi punën që po bëhet çdo ditë të gjithë vendin ku mblillen rreth 30 mijë ha me perime, duke konfirmuar çdo herë e më tepër rritjen e eksporteve në tregjet ndërkombëtare.

https://www.youtube.com/watch?v=6iHIFspnJlA&fbclid=IwAR1iog6WAHVBneRrReFR1gAWu8-J4Ftev8avv_txVKMqc35eWDNJ0MVkz4s