Përfundon Konkursi “Festat Lokale”

konkursi_festat_lokale

Ju lutem më poshtë gjeni informacionin për konkursin “Festat Lokale”

1.Rregullorja e konkursit, linku :  “Rregullore Festat Lokale”

2.Plani i projekt idesë , linku:  Pjesa Financiare dhe Pjesa Narrative)

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR