KONKURSI PËR PËRZGJEDHJEN E LOGOS SË PRODUKTEVE TE PRODHUARA NË ZONAT MALORE