Komisioni i Përgjithshëm i Peshkimit për Mesdheun miraton strategjinë e zhvillimit të qëndrueshëm të peshkimit dhe Akuakulturës në Mesdhe dhe detin e Zi 2030, Ekonomi: Shqipëria partnere e FAO dhe e BE, nevojitet mbështetje për konsolidimin e sektorit - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 09/07/2021

Komisioni i Përgjithshëm i Peshkimit për Mesdheun miraton strategjinë e zhvillimit të qëndrueshëm të peshkimit dhe Akuakulturës në Mesdhe dhe detin e Zi 2030, Ekonomi: Shqipëria partnere e FAO dhe e BE, nevojitet mbështetje për konsolidimin e sektorit

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Milva Ekonomi mori pjesë sot në mbledhjen e zhvilluar online të Komisionit të Përgjithshëm të Peshkimit për Mesdheun, që kryesohet nga Shqipëria, me president z. Roland Kristo, njëkohësisht edhe zv. Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe ku marrin pjesë 24 vende që lagen nga deti Mesdhe.

Në mbledhje ishin të pranishëm dhe Drejtori i Përgjithshëm i FAO, Dr Qu Dongyu, komisioneri i Bashkimit Evropian për Mjedisin, Oqeanet dhe Peshkimin, z. Sinkevicius si dhe ministrat që mbulojnë peshkimin e vendeve të Mesdheut dhe Detit të Zi.

Ajo e vlerësoi me rëndësi takimin sa i takon zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakulturës si dhe menaxhimit sa më mirë të resurseve ujore.
Ministrja Ekonomi tha se Shqipëria ka përfituar shumë nga mbështetja e FAO dhe GFCM për ndërtimin e kapaciteteve në të kaluarën.

Por sipas saj, kjo mbështetje duhet të vazhdojë për të konsoliduar rezultatet e rëndësishme që janë arritur në sektorin e bujqësisë.
“Unë kam ndjekur me shumë interes politikat e reja nga Drejtori i Përgjithshëm i FAO mbi nevojën për transformimin agro-ushqimor, përfshirë sektorët e peshkimit dhe akuakulturës. Ndërsa Shqipëria është në rrugën e duhur për të bërë këtë transformim në kontekstin e ekonomisë blu dhe Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së, dhe sigurisht do të kemi nevojë për ndihmën tuaj.

Më tej, Ekonomi tha se Shqipëria është një partner historik i të dy FAO, përfshirë GFCM, dhe BE dhe se konfirmon angazhimin politik të qeverisë për strategjinë e re të GFCM si një instrument ambicioz afatgjatë me përparësi të ndryshme dhe në përputhje me strategjinë kombëtare shqiptare për peshkimin dhe akuakulturën, si dhe me politikat e reja blu dhe jeshile të BE-së.

Nga ana tjetër, ministrja Ekonomi i bëri thirrje partnerëve të vjetër si FAO, GFCM dhe BE për të mbështetur Shqipërinë në përpjekjet e saj për të forcuar më tej konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e sektorit të peshkimit dhe akuakulturës në Shqipëri, bazuar në angazhimet e Axhendës 2030.

“Në këtë drejtim, unë do të doja veçanërisht angazhimin e Komisionerit të BE-së, Z. Sinkevicius në këtë proces, pasi një nga gurët e themelit të Deklaratës MEdFish4Ever është solidariteti më i madh midis vendeve të rajonit.

MBZHR ka një dialog të shkëlqyeshëm, të vazhdueshëm me Delegacionin e BE-së në Tiranë. Duke përfituar nga prania juaj e vlefshme në këtë ngjarje sot, unë do të shpresoja shumë për mbështetjen tuaj, Komisioner, dhe mbështetjen e ekipit tuaj në DG MARE për të promovuar ndërhyrje strategjike për përmirësimin e kapacitetit të sektorëve të peshkimit dhe akuakulturës në vendin tonë.
Unë besoj se kjo mund të jetë katalitike në rritjen e aftësive kombëtare dhe gjithashtu të gjenerojë mundësi punësimi dhe eksporti duke kontribuar në ekonomitë e gjelbërta dhe blu të vendit dhe procesin e përgjithshëm të aderimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian”, u shpreh ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Milva Ekonomi.

Në fund të fjalës, ministrja Ekonomi tha se takimi vjetor vjetor i GFCM, është parashikuar të mbahet në Tiranë, në fillim të muajit nëntor, nëse situata e pandemisë do ta lejojë.