Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Drejtor: Rolandi Meçaj

 

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë

Drejtor: Sulejman Kullolli
E-mail: sulejmankullolli@akvmb.gov.al

 

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan

Drejtor: Fatmir Ozuni
E-mail: fatmir.ozuni@akvmb.gov.al

 

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër

Drejtor: Andi Bilali
E-mail: andi.bilai@akvmb.gov.al

 

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë

Drejtor: Adila Kojdheli
E-mail:  adila.kojdheli@akvmb.gov.al