Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit

Në zbatim të Vendimit nr. 437, datë 17.05.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe kullimit, Bordet Rajonale të Kullimit do të jenë Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit.

 

 

Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit :

Lezhë: Fran Mataj  –  fran.mataj@yahoo.com

Durrës:  Elton Varaku  –  e.varaku@gmail.com

Fier: Ledio Gjyla  –  ledio.gjyla@hotmail.com

Korçë: Gentian Aliçkolli  –  alickollig@yahoo.com