Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit

Në zbatim të Vendimit nr. 437, datë 17.05.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe kullimit, Bordet Rajonale të Kullimit do të jenë Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit.

 

 

Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit :

Lezhë: Fran Mataj

Durrës:  Elton Varaku  – elton.varaku@bujqesia.gov.al

Fier: Ledio Gjyla  –  ledio.gjyla@bujqesia.gov.al

Korçë: Gentian Aliçkolli  –  gentian.alickolli@bujqesia.gov.al