DREJTORIA E INTEGRIMIT, KOORDINIMIT, MARREVESHJEVE DHE ASISTENCES