Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 30/03/2023

Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave

Ami Çarçani

Drejtor