NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK PËR PROJEKTLIGJIN “PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE KULLIMIT”