Struktura e pagave në MBZHR

Struktura e pagave ne MBZHR klasifikohet në

 

Klasa I

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

KlasaVI

 

Nivele të tjera page

1b

2b

2a

3a

3b

3a1

4a