Raportimi, zbulimi dhe parandalimi i sëmundjes Murtaja Afrikane e Derrave (MAD) - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 22/01/2022

Raportimi, zbulimi dhe parandalimi i sëmundjes Murtaja Afrikane e Derrave (MAD)

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në kufi me Bullgarinë janë konfirmuar rastet e para të shpërthimit të Murtajës Afrikane të Derrave (MAD-së) dhe mënjëherë pas marrjes së informacionit në rrugë zyrtare, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është vënë në gatishmëri për parandalimin e përhapjes së kësaj sëmundje edhe në Shqipëri.

Duke qenë se përhapja e MAD-së është shumë e shpejtë: zbulimi, parandalimi dhe raportimi janë elementët kyç në frenimin e kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse të kafshëve.

Kjo fushatë ka si synim që të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ofrojë njohuri të përgjithshme rreth MAD-së dhe mënyrës së menaxhimit të saj përmes: parandalimit- si të shmangni kontaminimin, të mbroni fermat e gjënë e gjallë, dhe raportimit – si të veproni në rastet kur dyshohet për raste infektimi.

Çdo vend që mbarështon derra është në risk.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka udhëzuar rritjen e vigjilencës për survejancën pasive të Murtajës Afrikane të Derrave.
Për çdo kafshë të sëmurë apo të ngordhur, kontaktoni shërbimin veterinar në numrin e gjelbër!

Në këtë proces është e rëndësishme të theksohet roli i të gjithë aktorëve për mbrojtjen e shëndetit të popullatës së derrit dhe kush janë shenjat që kafshët paraqesin në raste infektimi apo dyshimi.

Murtja Afrikane e Derrave (MAD) përbën një nga kërcënimet më madhore për industrinë e mbarështimit të derrave.
Pavarësisht se shëndeti i konsumatorit nuk është i cënueshëm nga kjo sëmundje, të gjithë ne mund të kontribuojmë në kufizimin e përhapjes së saj.

Murtaja Afrikane e Derrave (MAD) mund të ketë pasoja shkatërruese për ekonominë e mbarështimit të derrave.
, janë elementët kyç në kufizimin e përhapjes së kësaj sëmundjeje.
AKVMB kërkon që të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ofrojë njohuri praktike rreth MAD-së dhe mënyrës së menaxhimit të parandalimit të përhapjes së saj përmes rritjes së vigjilencës nga të gjithë aktorët: fermerët, veterinerët dhe qytetaret.
Në çdo rast të dyshimitë, kontaktoni me Shërbimin Veterinar.
#StopMAD
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
̈-
info@akvmb.gov.al