Programi IPARD II - Thirrja IV - Masa 7: “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit” - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 10/01/2022

Programi IPARD II – Thirrja IV – Masa 7: “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit”

Programi IPARD II – Thirrja IV – Masa 7: “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit” me fokus të veçantë në sektorët:

• Turizmi rural dhe i Natyrës;

• Punimet e artizanatit dhe industria e manifaktures;

 

Buxheti total 5.2 milion EURO.

Nën Masën 7 totali i shpenzimeve të pranueshme për ndihmen e kërkuar do të jetë në kufijtë minimal dhe maksimal si:

• Shuma minimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 10,000 EURO;

• Shuma maksimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 400,000 EURO;

 

Dorëzimi i aplikimeve fillon nga data 10 Janar 2022 deri në datën 25 Shkurt 2022.

Afati i fundit i pranimit të aplikimeve do të jetë data 25 Shkurt 2022, ora 16:30.