MBZHR-VENDE VAKANTE

Shpallje e procedures së rekrutimit në Misionin Diplomatik ne Bruksel

 

Për t’u njohur me vendet vakante të Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

klikoni këtu