DREJTORIA E POLITIKAVE TË BURIMEVE UJORE

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

1- Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tarifave të përdorimit të ujit”

2-Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative”  

Ju ftojmë të shprehni mendimet tuaja mbi këtë projektvendim në  adresat elektronike: Arben.Pambuku@bujqesia.gov.al ose  Kleves.Janku@bujqesia.gov.al, dhe të merrni pjesë në takimin e konsultimit me publikun dhe palët e interesuara, në  ambientet e ministrisë, më datë 27 qershor 2016, ora 12.00, për të siguruar transparencë dhe përmirësim të cilësisë së këtyre akteve nënligjore.