Denonco përfshirjen e punonjësve të mbzhr dhe institucioneve të varësise në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje për fushatën zgjedhore mbi zgjedhjet lokale

Sorry, this entry is only available in AL.