Thirrja e tretë për grante për peshkatarët. Afati i fundit: 30 qershor 2022. Më poshtë, do të gjeni link për formularët e aplikimit. - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 13/06/2022

Thirrja e tretë për grante për peshkatarët. Afati i fundit: 30 qershor 2022. Më poshtë, do të gjeni link për formularët e aplikimit.