Sondazh për matjen e kënaqësisë së qytetarëve

mbzhr

Sondazhi për skemat kombëtare mbështetëse 2018