Njoftime për qiradhënien e tokave bujqësore

Njoftim për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 3358 ndodhur në fshatin Sheq Marinas, Bashkia Fier, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 3301, fshati Seman i Ri, njësia administrative Topojë, bashkia Fier, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore Zona Kadastrale 2085, Karavasta të Re, Lushnje, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuria me numër 330/215, Zona Kadastrale 3808, e cila ndodhet në fshatin Vodicë, Njësia Administrative Vërtop, bashkia Poliçan, Qarku Berat

 

Njoftim për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuritë me numër 348, 349, 350, 34020, Zona Kadastrale 2281, me vendndodhje në Cërrik, Qarku Elbasan

 

Zona Kadastrale 2085, Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

Zona Kadastrale 1832, fshati Grabovicë, njësia administrative Çërravë, bashkia Pogradec, Qarku Korçë

 

Zona Kadastrale 3808, të cilat ndodhen në Fshatin Vodicë, Njësia Administrative Vërtop, Bashkia Poliçan, Qarku Berat

 

Zona Kadastrale 2264, ndodhur në fshatin Krane, Bashkia Finiq, Qarku Vlorë

 

Njoftim Zona Kadastrale 3358 ndodhur në fshatin Sheq Marinas, Bashkia Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhënies Zona Kadastrale 2281

 

Njoftim për Dhënie me Qera Zona Kadastrale 3808

 

Njoftim Zona Kadastrale 2085

 

Njoftim Zona Kadastrale 3808

 

Njoftim Zona Kadastrale 2085 

 

Njoftim Zona Kadastrale 8572

 

Njoftim Zona Kadastrale 3301