Njoftime për qiradhënien e tokave bujqësore

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhënies së tokës bujqësore në pronësi të shtetit, me sipërfaqe prej 73,182 m2, pasuritë nr.125/91, nr.126/67, Zona Kadastrale 2281, ndodhur në Kodrat e Rajonit Nr 3, Bashkia Cërrik, Qarku Elbasan

 

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhënies së tokës bujqësore në pronësi të shtetit, për pasurinë nr.2/17, me sipërfaqe 314375 m2, Zona Kadastrale 3811, fshati Vojnik, Njësia Administrative Maqellarë, Bashkia Dibër, Qarku Dibër

 

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhënies së tokës bujqësore në pronësi të shtetit, të pasurive nr.39, nr.295, nr.417, nr.293, nr.291, Zona Kadastrale 2159, të cilat ndodhen në fshatin Klocë, Njësia Administrative Libonik, Bashkia Maliq dhe pasurive nr.202/18, nr.174/28, Zona Kadastrale 3005, të cilat ndodhen në fshatin Pocestë, Njësia Administrative Libonik, Bashkia Maliq, Qarku Korçë

 

Njoftim per shtyrjen e dates se zhvillimit te konkurrimit publik per dhenien me qira te tokes bujqesore ne pronesi te shtetit, të pasurive nr.2, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.24, nr.29, nr.31, nr.33, nr.36, nr.38, nr.40, nr.48, nr.54, nr.60, me sipërfaqe totale 107,6150 ha, Zona Kadastrale 1412, të cilat ndodhen në fshatin Çlirim, Njësia Administrative Çlirim, Bashkia Kolonjë, Qarku Korçë.

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, për pasuritë nr.66/3, nr.63, nr.64, nr.58/12, nr.66/1/2, Zona Kadastrale 1367, të cilat ndodhen në fshatin Çepë, Bashkia Belsh, Qarku Elbasan

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, për pasuritë nr.289/1, nr.289/6, nr.289/8, nr.11, Zona Kadastrale 2245, të cilat ndodhen në Njësinë Administrative Kotë dhe pasurinë 92/6, Zona Kadastrale 2941, e cila ndodhet në Njësinë Administrative Vllahinë, Bashkia Selenicë, Qarku Vlorë

 

Njoftim per publikim  konkurrimit publik per dhenien me qira te tokes bujqesore ne pronesi te shtetit, ne pergjegjesi administrimi te MBZHR-se, pasuritë nr.106/3, vol 4, faqe 35 me sipërfaqe 107028 m2 dhe  nr.109/4, vol 4, faqe 41 me sipërfaqe 135605 m2, Zona Kadastrale 2085, fshati Karavasta e Re, Bashkia Divjakë, Qarku Fier.

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira, me konkurrim publik, të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me sipërfaqe prej 107.6105 ha pasuritë pasuritë nr.2, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.24, nr.29, nr.31, nr.33, nr.36, nr.38, nr.40, nr.48, nr.54, nr.60, Zona Kadastrale 1412, të cilat ndodhen në fshatin Çlirim, Bashkia Kolonjë, Qarku Korçë.

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira, me konkurrim publik, të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me sipërfaqe prej 49.7957 ha, pasuritë nr.159, nr.160, nr.171, nr.180, nr.178/5, nr.179, nr.181, nr.182, Zona Kadastrale 1843, të cilat ndodhen në fshatin Gramsh, Njësia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë, Qarku Lezhë.

 

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhënies së tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuritë nr.63/33, nr.63/37, Zona Kadastrale 3019, të cilat ndodhen në Njësinë Administrative Poliçan, Bashkia Poliçan, Qarku Berat

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira, me konkurrim publik, të tokës bujqësore në pronësi të shtetit me sipërfaqe prej 5.5 ha, pasuritë nr.3/9, nr.4/1, nr.4/2, nr.5/2, Zona Kadastrale 2264, ndodhur në Krane, Delvinë, Qarku Vlorë

 

Njoftim për shtyrjen e datës së zhvillimit të konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në Qarkun Korçë

 

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhenies për pasuritë 134, nr.136, nr.137/21, nr.137/22, nr.139, nr.148, nr.469, Zona Kadastrale 1667, të cilat ndodhen në Fushë Maliq, Bashkia Maliq, Qarku Korçë.

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, të pasurive nr.2, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.24, nr.29, nr.31, nr.33, nr.36, nr.38, nr.40, nr.48, nr.54, nr.60, me sipërfaqe totale 107,6150 ha, Zona Kadastrale 1412, të cilat ndodhen në fshatin Çlirim, Njësia Administrative Çlirim, Bashkia Kolonjë, Qarku Korçë.

 

Njoftim për fillim të procesit të qiradhënies për pasuritë nr.159, nr.160, nr.171, nr.180, nr.178/5, nr.179, nr.181, nr.182, Zona Kadastrale 1843, të cilat ndodhen në fshatin Gramsh, Njësia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë, Qarku Lezhë”.

 

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhënies për pasuritë nr.159, nr.160, nr.171, nr.180, nr.178/5, nr.179, nr.181, nr.182, Zona Kadastrale 1843, të cilat ndodhen në fshatin Gramsh, Njësia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë, Qarku Lezhë”.

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, për pasuritë nr.3/9, nr.4/1, nr.4/2 dhe nr.5/2, Zona Kadastrale 2264, ndodhur në Krane, Delvinë, Qarku Vlorë

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për pasurinë nr.127/31, Zona Kadastrale 1724, e cila ndodhet në fshatin Gjazë, Bashkia Lushnje, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për pasuritë nr.106/3, nr.109/4, zona kadastrale 2085, të cilat ndodhen në fshatin Karavasta e Re, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në përgjegjësi administrimi të RTSH-së, me sipërfaqe prej 49.2259 ha, pasuritë nr. nr.488, nr.489, nr.511, nr.513, nr.514, nr.510, nr.509, nr.491, nr.492, nr.494, nr.498, Zona Kadastrale 3422, fshati Shtërmen, Bashkia Cërrik, Qarku Elbasan

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në përgjegjësi administrimi të RTSH-së, pasuritë nr. nr.488, nr.489, nr.511, nr.513, nr.514, nr.510, nr.509, nr.491, nr.492, nr.494, nr.498, Zona Kadastrale 3422, fshati Shtërmen, Bashkia Cërrik, Qarku Elbasan

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit me sipërfaqe prej 43,000 m2, pasuria numër 77/2, vol. 14, faqe 168, Zona Kadastrale 2443, e cila ndodhet në Njësinë Administrative Libofsh, Bashkia Fier, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuria nr.163 me sipërfaqe 102,200 m2, Zona Kadastrale 1559, ndodhur në fshatin Drobonik, Njësia Administrative Velabisht, Bashkia Berat, Qarku Berat

 

Njoftim për shtyrjen e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 2085, të cilat ndodhen në Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 1667, të cilat ndodhen në Fushë Maliq, Bashkia Maliq, Qarku Korçë

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 2085, të cilat ndodhen në Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuria nr.77/2 me sipërfaqe 43000 m2, Zona Kadastrale 2443, ndodhur në Njësinë Administrative Libofsh, Bashkia Fier, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuria nr. 163 me sipërfaqe 102,200 m2, Zona Kadastrale 1559, ndodhur në fshatin Drobonik, Njësia Administrative Velabisht, Bashkia Berat, Qarku Berat

 

11/02/2020 – Njoftim për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 2085, Karavasta e Re, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

12/12/2019 – Njoftim për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 2264 ndodhur në fshatin Krane, Bashkia Finiq, Qarku Vlorë

 

Njoftim për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 3358 ndodhur në fshatin Sheq Marinas, Bashkia Fier, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, Zona Kadastrale 3301, fshati Seman i Ri, njësia administrative Topojë, bashkia Fier, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore Zona Kadastrale 2085, Karavasta të Re, Lushnje, Qarku Fier

 

Njoftim për fillimin e procedurës për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuria me numër 330/215, Zona Kadastrale 3808, e cila ndodhet në fshatin Vodicë, Njësia Administrative Vërtop, bashkia Poliçan, Qarku Berat

 

Njoftim për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pasuritë me numër 348, 349, 350, 34020, Zona Kadastrale 2281, me vendndodhje në Cërrik, Qarku Elbasan

 

Zona Kadastrale 2085, Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier

 

Zona Kadastrale 1832, fshati Grabovicë, njësia administrative Çërravë, bashkia Pogradec, Qarku Korçë

 

Zona Kadastrale 3808, të cilat ndodhen në Fshatin Vodicë, Njësia Administrative Vërtop, Bashkia Poliçan, Qarku Berat

 

Zona Kadastrale 2264, ndodhur në fshatin Krane, Bashkia Finiq, Qarku Vlorë

 

Njoftim Zona Kadastrale 3358 ndodhur në fshatin Sheq Marinas, Bashkia Fier

 

Njoftim për fillimin e procesit të qiradhënies Zona Kadastrale 2281

 

Njoftim për Dhënie me Qera Zona Kadastrale 3808

 

Njoftim Zona Kadastrale 2085

 

Njoftim Zona Kadastrale 3808

 

Njoftim Zona Kadastrale 2085 

 

Njoftim Zona Kadastrale 8572

 

Njoftim Zona Kadastrale 3301