Njoftim për nënshkrimin/dhënien e kontratave për konsulentë individualë

 

Njoftim për dhënie Kontrata AZ dhe MK

 

Njoftim për Ekspertët e Digave