KËSHILLTAR I KOMUNIKIMIT

Alket Braho ka lindur më 10.10.1987.  Është diplomuar në Universitetin e Gjirokastrës, Fakulteti Ekonomik ne profilin Kontabilitet -Finance, si dhe ka kryer studimet master shkencor për Marrëdhënie me Publikun – Komunkim, në Universitetin Europian të Tiranës. Ka përvojë në fushën e komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Ka qënë i angazhuar në organizma të ndryshme si këshilltar për marrëdhëniet me publikun, si dhe në fushën e komunikimit politik. Ka ushtrua veprimtarinë e tij në media, si dhe në funksion të proceseve mësimore që lidhen me fushën e komunikimit.

Zotëron gjuhën angleze dhe greke

E-mail: alket.braho@bujqesia.gov.al