Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”“Shërbimet e Mbikqyrjes për punimet e rehabilitimit të Skemave së Ujitjes (vendodhja në bashkitë Has, Ura Vajgurore, Maliq & Lushnja): Tregtan 2, Tregtan 3, Slanice, Leminot, Murriz-Thana: Dega Lushnjë dhe Dega Cukas”
(Nr. Ref. WRIP/1/CS/001a)
(sipas Planit të Prokurimit)Kërkesë për shprehje interesi