HAPET THIRRJA PËR SKEMËN E GRANTIT TË INVESTIMEVE NGA DATA 6 – 30 DHJETOR 2016, PËR QARQET FIER, LUSHNJE, VLORË, BERAT, KORCË DHE GJIROKASTËR.