DREJTORIA E PROGRAMEVE TE ZHVILLIMIT TE BUJQESISE, SIGURISE USHQIMORE DHE ZHVILLIMIT RURAL