Autoriteti i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve (AKVMB). Njoftim për vënde të lira pune - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 09/06/2022

Autoriteti i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve (AKVMB). Njoftim për vënde të lira pune