KONKURSI PËR PËRZGJEDHJEN E LOGOS SË PRODUKTEVE TE PRODHUARA NË ZONAT MALORE

Emër*

Mbiemër*

Email*

Nr. i telefonit

Ideja e Brand-it/Sloganit:*

Formati i kerkuar: PDF

Komente, Pyetje apo Sugjerime: